[TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
      [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Video System [TD="width: 330"] [/TD]
     NTSC / PAL Auto Detec or fixed by software [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Video Input [TD="width: 330"] [/TD]
     4CH BNC [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Video Output [TD="width: 330"] [/TD]
     1CH BNC for CO-Monitor or 1 BNC for SPOT Monitor [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Video Input Level [TD="width: 330"] [/TD]
     1.0Vp-p Composite, 75 Ohm Balanced [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     VGA Output [TD="width: 330"] [/TD]
     1 VGA (1280x1024) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Audio Input [TD="width: 330"] [/TD]
     1CH RCA [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Audio Output [TD="width: 330"] [/TD]
     1CH RCA [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Audio Backup [TD="width: 330"] [/TD]
     YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Sensor [TD="width: 330"] [/TD]
     4 input / 1 output [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     RS-485 [TD="width: 330"] [/TD]
     Pan / Tilt / Zoom Control From RS485 Interface [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     USB Port [TD="width: 330"] [/TD]
     2 ports [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Mouse [TD="width: 330"] [/TD]
     USB mouse [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     IR Remote Controller [TD="width: 330"] [/TD]
     Optional [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     HDD Support [TD="width: 330"] [/TD]
     SATA HDD x 1 (Max. 2TB) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     DVD Writer [TD="width: 330"] [/TD]
     NO [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Display Division [TD="width: 330"] [/TD]
     1,4 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Title [TD="width: 330"] [/TD]
     14 characters [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Video Compression [TD="width: 330"] [/TD]
     H.264 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Audio Compression [TD="width: 330"] [/TD]
     ADPCM [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Resolution [TD="width: 330"] [/TD]
     720x480, 720x240, 360x240 (NTSC)
720x576, 720x288, 360x288 (PAL) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Frame Rate [TD="width: 330"] [/TD]
     120, 120, 120 (NTSC)
100, 100, 100 (PAL) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Quality [TD="width: 330"] [/TD]
     Highest, High, Normal, Basic, Below Basic [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Record Mode [TD="width: 330"] [/TD]
     Manual, Schedule, Event, Sensor [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Pre-Alarm Recording [TD="width: 330"] [/TD]
     10 sec [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Post-Alarm Recording [TD="width: 330"] [/TD]
     1-60 sec [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Motion Detection [TD="width: 330"] [/TD]
     Detected Frames: Unlimited / Channel
Area : Programmable Individually
Sensitivity : 10 Levels for Each Channel [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Search Mode [TD="width: 330"] [/TD]
     Date, Time, Event ( Motion, Sensor ), Camera [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Playback Speed [TD="width: 330"] [/TD]
     Normal, REW & FF (Recorded Speed x2, x4, x8, x16, x32, x64)
Frame to Frame, Pause [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Backup Mode [TD="width: 330"] [/TD]
     Network Backup / USB Flash Drive / USB DVD±RW [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Network Compression [TD="width: 330"] [/TD]
     H.264 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Network Software [TD="width: 330"] [/TD]
     Licensed Application Software, IE Browser, Symbian,
Windows Mobile, Blackberry,
iPhone, Android Phone [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Network Users [TD="width: 330"] [/TD]
     1 Admin + 4 Users [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Remote Notification [TD="width: 330"] [/TD]
     Email message [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Service [TD="width: 330"] [/TD]
     TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Daylight Saving [TD="width: 330"] [/TD]
     YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Watchdog [TD="width: 330"] [/TD]
     YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Event List [TD="width: 330"] [/TD]
     10000 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Key Lock [TD="width: 330"] [/TD]
     YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Firmware Update [TD="width: 330"] [/TD]
     USB Flash Drive [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Dimension [TD="width: 330"] [/TD]
     188mm (W) x 54mm (H) x 209mm (D) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Power Source [TD="width: 330"] [/TD]
     Input 100~240V, Output 12V 3A [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
      [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     Operating Environment [TD="width: 330"] [/TD]
     30 ~ 80% RH, 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)

Hãng sản xuất YOKO Đài Loan
Bảo hành 12 tháng tại công ty TNHH VICOM 
Liên hệ để có giá tốt nhất
Công ty TNHH VICOM
Số 46 & 47F2, KDT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Ms Loan 0903 230 222