[TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
     [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Video System [TD="width: 330"] [/TD]
    NTSC / PAL Auto Detec or fixed by software [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Video Input [TD="width: 330"] [/TD]
    4CH BNC [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Video Output [TD="width: 330"] [/TD]
    1CH BNC for CO-Monitor or 1 BNC for SPOT Monitor [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Video Input Level [TD="width: 330"] [/TD]
    1.0Vp-p Composite, 75 Ohm Balanced [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    VGA Output [TD="width: 330"] [/TD]
    1 VGA (1280x1024) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Audio Input [TD="width: 330"] [/TD]
    1CH RCA [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Audio Output [TD="width: 330"] [/TD]
    1CH RCA [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Audio Backup [TD="width: 330"] [/TD]
    YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Sensor [TD="width: 330"] [/TD]
    4 input / 1 output [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    RS-485 [TD="width: 330"] [/TD]
    Pan / Tilt / Zoom Control From RS485 Interface [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    USB Port [TD="width: 330"] [/TD]
    2 ports [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Mouse [TD="width: 330"] [/TD]
    USB mouse [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    IR Remote Controller [TD="width: 330"] [/TD]
    Optional [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    HDD Support [TD="width: 330"] [/TD]
    SATA HDD x 1 (Max. 2TB) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    DVD Writer [TD="width: 330"] [/TD]
    NO [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Display Division [TD="width: 330"] [/TD]
    1,4 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Title [TD="width: 330"] [/TD]
    14 characters [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Video Compression [TD="width: 330"] [/TD]
    H.264 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Audio Compression [TD="width: 330"] [/TD]
    ADPCM [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Resolution [TD="width: 330"] [/TD]
    720x480, 720x240, 360x240 (NTSC)
720x576, 720x288, 360x288 (PAL) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Frame Rate [TD="width: 330"] [/TD]
    120, 120, 120 (NTSC)
100, 100, 100 (PAL) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Quality [TD="width: 330"] [/TD]
    Highest, High, Normal, Basic, Below Basic [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Record Mode [TD="width: 330"] [/TD]
    Manual, Schedule, Event, Sensor [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Pre-Alarm Recording [TD="width: 330"] [/TD]
    10 sec [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Post-Alarm Recording [TD="width: 330"] [/TD]
    1-60 sec [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Motion Detection [TD="width: 330"] [/TD]
    Detected Frames: Unlimited / Channel
Area : Programmable Individually
Sensitivity : 10 Levels for Each Channel [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Search Mode [TD="width: 330"] [/TD]
    Date, Time, Event ( Motion, Sensor ), Camera [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Playback Speed [TD="width: 330"] [/TD]
    Normal, REW & FF (Recorded Speed x2, x4, x8, x16, x32, x64)
Frame to Frame, Pause [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Backup Mode [TD="width: 330"] [/TD]
    Network Backup / USB Flash Drive / USB DVD±RW [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Network Compression [TD="width: 330"] [/TD]
    H.264 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Network Software [TD="width: 330"] [/TD]
    Licensed Application Software, IE Browser, Symbian,
Windows Mobile, Blackberry,
iPhone, Android Phone [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Network Users [TD="width: 330"] [/TD]
    1 Admin + 4 Users [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Remote Notification [TD="width: 330"] [/TD]
    Email message [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Service [TD="width: 330"] [/TD]
    TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Daylight Saving [TD="width: 330"] [/TD]
    YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Watchdog [TD="width: 330"] [/TD]
    YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Event List [TD="width: 330"] [/TD]
    10000 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Key Lock [TD="width: 330"] [/TD]
    YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Firmware Update [TD="width: 330"] [/TD]
    USB Flash Drive [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Dimension [TD="width: 330"] [/TD]
    188mm (W) x 54mm (H) x 209mm (D) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Power Source [TD="width: 330"] [/TD]
    Input 100~240V, Output 12V 3A [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
     [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
    Operating Environment [TD="width: 330"] [/TD]
    30 ~ 80% RH, 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)

Hãng sản xuất YOKO Đài Loan
Bảo hành 12 tháng tại công ty TNHH VICOM 
Liên hệ để có giá tốt nhất
Công ty TNHH VICOM
Số 46 & 47F2, KDT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Ms Loan 0903 230 222