[TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
  [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Video System [TD="width: 330"] [/TD]
 NTSC / PAL Auto Detec or fixed by software [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Video Input [TD="width: 330"] [/TD]
 4CH BNC [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Video Output [TD="width: 330"] [/TD]
 1CH BNC for CO-Monitor or 1 BNC for SPOT Monitor [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Video Input Level [TD="width: 330"] [/TD]
 1.0Vp-p Composite, 75 Ohm Balanced [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 VGA Output [TD="width: 330"] [/TD]
 1 VGA (1280x1024) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Audio Input [TD="width: 330"] [/TD]
 1CH RCA [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Audio Output [TD="width: 330"] [/TD]
 1CH RCA [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Audio Backup [TD="width: 330"] [/TD]
 YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Sensor [TD="width: 330"] [/TD]
 4 input / 1 output [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 RS-485 [TD="width: 330"] [/TD]
 Pan / Tilt / Zoom Control From RS485 Interface [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 USB Port [TD="width: 330"] [/TD]
 2 ports [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Mouse [TD="width: 330"] [/TD]
 USB mouse [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 IR Remote Controller [TD="width: 330"] [/TD]
 Optional [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 HDD Support [TD="width: 330"] [/TD]
 SATA HDD x 1 (Max. 2TB) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 DVD Writer [TD="width: 330"] [/TD]
 NO [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Display Division [TD="width: 330"] [/TD]
 1,4 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Title [TD="width: 330"] [/TD]
 14 characters [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Video Compression [TD="width: 330"] [/TD]
 H.264 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Audio Compression [TD="width: 330"] [/TD]
 ADPCM [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Resolution [TD="width: 330"] [/TD]
 720x480, 720x240, 360x240 (NTSC)
720x576, 720x288, 360x288 (PAL) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Frame Rate [TD="width: 330"] [/TD]
 120, 120, 120 (NTSC)
100, 100, 100 (PAL) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Quality [TD="width: 330"] [/TD]
 Highest, High, Normal, Basic, Below Basic [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Record Mode [TD="width: 330"] [/TD]
 Manual, Schedule, Event, Sensor [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Pre-Alarm Recording [TD="width: 330"] [/TD]
 10 sec [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Post-Alarm Recording [TD="width: 330"] [/TD]
 1-60 sec [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Motion Detection [TD="width: 330"] [/TD]
 Detected Frames: Unlimited / Channel
Area : Programmable Individually
Sensitivity : 10 Levels for Each Channel [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Search Mode [TD="width: 330"] [/TD]
 Date, Time, Event ( Motion, Sensor ), Camera [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Playback Speed [TD="width: 330"] [/TD]
 Normal, REW & FF (Recorded Speed x2, x4, x8, x16, x32, x64)
Frame to Frame, Pause [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Backup Mode [TD="width: 330"] [/TD]
 Network Backup / USB Flash Drive / USB DVD±RW [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Network Compression [TD="width: 330"] [/TD]
 H.264 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Network Software [TD="width: 330"] [/TD]
 Licensed Application Software, IE Browser, Symbian,
Windows Mobile, Blackberry,
iPhone, Android Phone [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Network Users [TD="width: 330"] [/TD]
 1 Admin + 4 Users [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Remote Notification [TD="width: 330"] [/TD]
 Email message [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Service [TD="width: 330"] [/TD]
 TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Daylight Saving [TD="width: 330"] [/TD]
 YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Watchdog [TD="width: 330"] [/TD]
 YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Event List [TD="width: 330"] [/TD]
 10000 [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Key Lock [TD="width: 330"] [/TD]
 YES [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Firmware Update [TD="width: 330"] [/TD]
 USB Flash Drive [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Dimension [TD="width: 330"] [/TD]
 188mm (W) x 54mm (H) x 209mm (D) [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Power Source [TD="width: 330"] [/TD]
 Input 100~240V, Output 12V 3A [TR="class: unnamed6, bgcolor: #f6f6f6"]
[/TR]
  [TD="width: 170, bgcolor: #f6f6f6"] [/TD]
 Operating Environment [TD="width: 330"] [/TD]
 30 ~ 80% RH, 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)

Hãng sản xuất YOKO Đài Loan
Bảo hành 12 tháng tại công ty TNHH VICOM 
Liên hệ để có giá tốt nhất
Công ty TNHH VICOM
Số 46 & 47F2, KDT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Ms Loan 0903 230 222