đơn giá xây dựng 2012, định mức dự toán xây dựng 2012, sách mới nhất

Gọi : 0983.54.50. 50 để được tư vấn và hướng dẫn sử dụng Định mức xây dựng 2012


bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội 2012, mới nhất năm 2012
398,000 VNĐ


“Bộ đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội 2012 - Phần xây dựng, Phần khảo sát xây dựng, Phần lắp đặt, Phần sửa chữa”.

Hy vọng cuốn sách sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc, nhất là những người làm trong ngành xây dựng có cơ sở để lập dự toán, lập kế hoạch thi công các công trình xây dựng cơ bản đạt được hiệu quả.
sách gồm các phần sau:
Phần I: Đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội - Phần xây dựng
Phần 2: Đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội - Phần khảo sát xây dựng
Phần 3: Đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội - Phần lắp đặt
Phần 4. Đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội - Phần sữa chữa
Phần 5: Đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội - Bảng giá ca máy và thiết bị thi công công trình trên địa bàn thành phố hà nội

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.


dự toán xây dựng cơ bản 2012, định mức dự toán 2012, phần xây dựng mới nhất
325,000 VNĐ

Nhằm giúp các nhà đầu tư xây dựng kịp thời điều chỉnh Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26-12-2011 sửa đổi bổ sung Quyết định số 1776/BXD-VP ngày 16-8-2007 của Bộ Xây dựng. Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:
“ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2012 – PHẦN XÂY DỰNG”.
Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng
Phần II. Công tác đào, đắp đất, đá, cát
Phần III. Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi
Phần IV. Công tác làm đ­ường
Phần V. Công tác xây gạch đá
Phần VI. Công tác bê tông tại chỗ
Phần VII. Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn
Phần VIII. Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ
Phần IX. Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép
Phần X. Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác
Phần XI. Các công tác khác

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 500 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2012

Gọi : 0983.54.50. 50 để được tư vấn và hướng dẫn sử dụng Định mức xây dựng 2012