Mình mới down dc cái game 3D GayVilla 2 nhưng khi chơi thì nó bị bôi đen những chỗ ấy, chẳng hạn như lột hết đồ của nhân vật ra thì vùng kín lại bị 1 màu đen thui, chẳng biết sao nữa. Bạn có biết hem, chỉ giúp giùm với. Thanks nhiều lắm :c13: