Liên hệ : Lan Hương - Điện thoại: 0983.54.50.50  Hoặc 04. 8589.8468
Giao hàng miễn phí tận nơi trên toàn quốc

Định mức xây dựng 2012 , Đơn giá xây dựng 2012, đơn giá nhà ở năm 2012, bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội 2012, mới nhất năm 2012    đơn giá xây dựng công trình 2012, đơn giá thành phố hà nội 2012 mới nhất
Nội dung sách gồm các phần sau:
Phần I:  Đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội - Phần xây dựng
Phần 2: Đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội - Phần khảo sát xây dựng
Phần 3: Đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội - Phần lắp đặt
Phần 4. Đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội - Phần sữa chữa
Phần 5: Đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội - Bảng giá ca máy và thiết bị thi công công trình trên địa bàn thành phố hà nội
Liên hệ : Lan Hương- Điện thoại: 0983.54.50.50 Hoặc 04. 8589.8468
Giao hàng miễn phí tận nơi trên toàn quốc

Định mức xây dựng 2012 , Đơn giá xây dựng 2012, đơn giá nhà ở năm 2012, bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội 2012, mới nhất năm 2012    đơn giá xây dựng công trình 2012, đơn giá thành phố hà nội 2012 mới nhất