Hàng tháng mình hay có dư ít VAT  của Tiếp khách, Ăn uống, Dịch Thuật, Văn Phòng phẩm, Vận chuyển, Thiết bị ………. Bạn nào cần thì pm tớ tớ 04 668 15608  mời tớ café thôiJ 
ban can lam bang xe may tai ha noi, lam bang xe may, lam bang lai xe may, lam bang xe may tai ha noi, lam bang xem may o ha noi, lam bang lai xe may o ha noi, lam bang lai xe may tai ha noi, lam bang xe may tron goi