Bảng cân đối kế toán là 1 bảng báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại 1 thời điểm nhất định.

Kết cấu:

Bảng cân đối kế toán gồm 2 phần

- Phần bên trái (phần trên) dùng phản ánh kết cấu của vốn kinh doanh mà danh từ kế toán gọi là phần tài sản.

- Phần bên phải(phần dưới) dùng phản ánh nguồn hình thành của tài sản hay còn gọi là phần nguồn vốn.

+ Phần tài sản: phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo theo cơ cấu tài sản và hình thức tồn tại trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gồm:

- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn.

+ Phần nguồn vốn: phản ánh nguồn hình thành tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm:

- Nợ phải trả.

- Nguồn vốn chủ sở hữu. Mỗi phần của bảng đều được phản ánh theo 3 cột: mã số, số đầu năm, số cuối kỳ . Cơ sở dữ liệu để lập bảng là căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp và chi tiết, bảng cân đối kế toán kỳ trước.

Tại F&A Việt Nam, mọi ý kiến về kế toán, luật kế toán, các loại thuế, pháp luật về thuế sẽ được giải đáp. Các dịch vụ của HS-F&A Consultant bao gồm:

+ Tư vấn pháp luật về kế toán, pháp luật thuế cho doanh nghiệp

+ Tư vấn hồ sơ, thủ tục về kế toán, thuế

+ Thực hiện dịch vụ kế toán thường xuyên

+ Hoàn thiện số sách chứng từ, lập báo cáo tài chính, xây dựng bảng cân đối thuế

+ Xây dựng cơ cấu chi phí giá thành hợp lý,

+ Xây dựng quỹ lương, các khoản trích theo lương

+ Tổ chức hệ thống kế toán, xử lý thông tin kế toán

+ Đào tạo nhân viên kế toán theo yêu cầu


HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666


Bài viết liên quan: Kế toán, Báo cáo tài chính, Sổ sách kế toán, Luật kế toán, Dịch vụ kế toán, Kế toán tài chính, Chuẩn mực kế toán, Thông tin kế toán, Nhật ký chung, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Hóa đơn giá trị gia tăng, Chuẩn mực kiểm toán, Tài chính, Hướng dẫn lập báo cáo tài chính, Quyết toán thuếWedsite liên quan:
- www.hslaw.vn
- www.luatsurieng.vn