Top nào ở Đà Nẵng chưa có bx không ? Muốn quen 1 Top tốt tốt, có thể ngồi tâm sự cả ngày đây, không quan trọng giàu nghèo, đẹp xấu. Ai muốn làm quen thì onl yahu lamrjn nha. Sẵn sàng đón tiếp 24/24 đê, hỳ hỳ:c4::c4::c11::c6: