Mình mới thi ĐH xong, kết quả cũng tương đối--> chắc đậu rồi. Mình đang muốn mua một cái máy déktop mới để "hóa vàng" cài máy 4 năm tuổi của mình. Nhưng mình lại muốn mua linh kiện về tự ráp. trước đây mình tính mua ở phong vũ nhưng gần đây nghe nói ở đó NV không nhiệt tình, đồ thí ép giá, chất lượng không tốt. Hoàn long thì nghe lừa đảo... Giờ mình không biết..."đi về đầu?". Mong các bạn của diễn đàn trợ giúp, người trong giới tron hội cả mà. Mình tin các bạn sẽ cho mình nhựng ý kiến khách quan nhất.:103: