Tôi đang phân phối 1 số căn CT6 Penthouse với các loại diện tích:

Căn số 20 diện tích 37.7m2.
Căn số 19 diện tích 39m2.
Căn số 9 diện tích 41,61m2.
Căn số 5 diện tích 46.17m2.
Căn số17 diện tích 36m2
Căn số 18 diện tích 42m2.

Giá cực kỳ ưu đãi: 14.5 tr / m2. (giá áp dụng ngày 07/03/2012)
Mọi thông tin, kh liên hệ: Mr Tân – 0907723988Tags: chung cu xa la ct6, chung cư xa la, chung cu penhouse, chung cư xala penhouse, chung cu xa la ct6, ct6 xala, pen house xala, ct6a xala, ct6b xala, ct6c xala, : chung cu xa la ct6, chung cư xa la, chung cu penhouse, chung cư xala penhouse, chung cu xa la ct6, ct6 xala, pen house xala, ct6a xala, ct6b xala, ct6c xala: chung cu xa la ct6, chung cư xa la, chung cu penhouse, chung cư xala penhouse, chung cu xa la ct6, ct6 xala, pen house xala, ct6a xala, ct6b xala, ct6c xala: chung cu xa la ct6, chung cư xa la, chung cu penhouse, chung cư xala penhouse, chung cu xa la ct6, ct6 xala, pen house xala, ct6a xala, ct6b xala, ct6c xala