mình muốn tìm chổ đi chơi ma ít ít tiền đó mình còn học nên ko có nhiều tiền đâu