Vào ngày 15/08/2011 & 19/08/2011, Summit sẽ khai giảng Khóa luyện thi TOEFL iBT chuyên sâu Nói và Viết (Advanced, mục tiêu >90-100 điểm) được thiết kế cho các học viên mong muốn có kỹ năng và chiến lược hiệu quả để đạt điểm số cao trong phần thi Speaking và Writing. Tất cả các lớp luyện thi của Summit sẽ được tổ chức tại: Trụ sở Summit, Số 31, Ngõ 16, Hoàng Cầu, Hà Nội. Khóa luyện thi TOEFL iBT chuyên sâu Nói và Viết (Advanced, mục tiêu >90-100 điểm) – Khai giảng 22/08/2011 và 26/08/2011 Tham gia vào lớp luyện thi này, học viên sẽ thực hành nhiều trên lớp do sĩ số giới hạn dưới 12 người, được giáo viên phân tích kỹ các điểm mạnh điểm yếu của mình và nhận các gợi ý cụ thể để cải thiện. Học viên có thể chọn đăng ký một trong hai kỹ năng hoặc cả hai kỹ năng Speaking và Writing, thường được coi là khá “challenging” với nhiều học viên Việt Nam. Tất cả các học viên cần hoàn thành một khối lượng "homework" khá lớn và sẽ nhận được "feedback" chi tiết cho phần nói (được thu âm) và các bài "essay" của mình.