Top manly cần tìm bot kute... Không ẻo lã. Pm yahoo socola_lovecandy19 để làm quen nha