Bảng giá tên miền Tên miền Việt Nam - Cấp 2 *.VN 450.000 VNĐ 350.000 VNĐ 600.000 VNĐ / năm 480.000 VNĐ / năm Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm Tên miền Việt Nam - Cấp 3 .name.vn 450.000 VNĐ 30.000 VNĐ 480.000 VNĐ / năm 30.000 VNĐ / năm .edu.vn | .gov.vn | .org.vn | .ac.vn .info.vn | .pro.vn | .health.vn | .int.vn Tên miền địa giới hành chính 450.000 VNĐ 200.000 VNĐ 480.000 VNĐ / năm 200.000 VNĐ / năm .com.vn | .net.vn | .biz.vn 450.000 VNĐ 350.000 VNĐ 480.000 VNĐ / năm 350.000 VNĐ / năm Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm Tên miền Quốc tế - Đăng ký tại Enom .xxx 2.494.000 VNĐ / năm .jp 2.279.000 VNĐ / năm .tv 1.075.000 VNĐ / năm .tw | .com.tw | .net.tw | .org.tw 968.000 VNĐ / năm .co 753.000 VNĐ / năm .bz | .ws | .cc 666.000 VNĐ / năm .me 602.000 VNĐ / năm .pro 559.000 VNĐ / năm .asia 559.000 VNĐ / năm .de 516.000 VNĐ / năm .mobi | .in 452.000 VNĐ / năm .com.co | .net.co | .nom.co 430.000 VNĐ / năm .tel 344.000 VNĐ / năm .eu 323.000 VNĐ / năm .com | .net | .org | .name 249.000 VNĐ / năm .info | .us | .biz 236.000 VNĐ / năm .co.uk 215.000 VNĐ / năm Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm Tên miền Quốc tế - Đăng ký tại Directi .xxx 2.494.000 VNĐ / năm .co 699.000 VNĐ / năm .tv 688.000 VNĐ / năm .cc 624.000 VNĐ / năm .me 567.000 VNĐ / năm .bz | .de 495.000 VNĐ / năm .mobi 408.000 VNĐ / năm .com.co | .net.co | .nom.co 366.000 VNĐ / năm .tel 344.000 VNĐ / năm .asia | .ws 323.000 VNĐ / năm .eu 236.000 VNĐ / năm .name 228.000 VNĐ / năm .biz | .com | .net 220.000 VNĐ / năm .org | .info | .us 210.000 VNĐ / năm .co.uk 204.000 VNĐ / năm Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm Khi chuyển tên miền về P.A Vietnam và duy trì 1 năm, quý khách được giảm 10% Giá trên chưa gồm VAT 10% Đăng ký tên miền tại đây