con_gio_la has reported a visitor message.

Reason:
Chua yeu nhung nghe ke, & doc chuyen yeu nhieu roi ma! Hi
Profile: con_gio_la
Assigned Moderators: KODgay, tongtinh, TÔ_ĐẮC_KỶ, vn2808, Nhất Chi Mai, King, videomin, Zone.Boy, hikaru1326, quyhu, dancerinthedarkaxmen, tuilaai2686, Rurounikenshin, hju, celinerova, Vanrock, ivanl, b00m

Posted by: gaylc
Original Content:
sao bạn chưa yêu mà bk rõ vậy