đang là sinh viên năm nhất.....hok mún dựa dẩm gia đình............muốn đi làm nhưng bận thời gian học (do là sv năm nhứt mà :D).......thế nên muốn tìm một việc làm mà mình có thể chủ động làm chủ thời gian VD: gia sư.......ai có thể giúp mình hok...........