mod aishiteru xin cảnh cáo bạn butterufly_fly. đề nghị bạn không chê bai hay gây tranh cãi trong box tự giới thiệu nữa. nếu bạn vi phạm lần nữa aishiteru sẽ baned nick bạn.