Nhà em rộn khúc tình nồng
Tiễn em người sẽ theo chồng hôm nay
Rượu hồng em rót trao tay
Mời tôi chung chén rượu ngày vu quy
Cỏ hoa trải lối em đi
Biển sầu tôi bỏ vào ly rượu này
Tôi em cạn chén men cay
Em cười vui nói "em say mất rồi"
Tôi về gom mộng chung đôi
Gói thành dĩ vãng thả trôi bến đời
Cau xưa giờ đã ra cời
Trầu không giờ đã xanh ngời trước sân
Tôi thường ra ngõ bâng khuâng
Xem tim tôi đã bao lần nhớ em...
Em ơi sao nỡ buông rèm
Phong khuê em đã có thêm một người
Sao em không đợi chờ tôi
Mang trầu cau đến... ngỏ lời cưới em