Ai ở Sơn Tây nhỉ???
làm wen vs e nhé, e sn 96.
Sđt 01655931950