Ban nick hthchuon

Lý do : avatar thô tục

Thời hạn : 3 ngày