phim này chắc mọi người đều biết, một bộ phim nhẹ nhàng sâu lắng. Đạo diễn đã thành công trong ý của mình qua 28 phút ngắn ngủi.

screen:


Mọi người hãy xem và chia sẻ những cảm nhận của mình ha. Chúc vui.

Tải về (5 phần, #250MB , có sẵn sub english, có kèm sẵn bài hát chủ đề của phim words dont come easy của mordem talking)

p1: http://www.fileserve.com/file/zmE9pSF 54mb
p2: http://www.fileserve.com/file/jZsSgmg
p3: http://www.fileserve.com/file/K7VGuH8
p4 : http://www.fileserve.com/file/TAeeJce
p5: http://www.fileserve.com/file/62Jnr8P 28mb

phần mềm nối file: http://www.fileserve.com/file/tyz8D44

sub + words dont come easy song: http://www.fileserve.com/file/wytcYCw