Chân Tướng - The Other Truth - 25/25 2011-Lg Tiếng HD 720p
Info:

Tên phim dự kiến: Chân Tướng
Tên tiếng Hoa: 真相
Tên tiếng Anh: The Truth
Giám chế: Vương Tâm Ủy
Thể loại: Hiện đại
Thời lượng: 25 tập
Dung Lượng : 31.85GB
Audio: Vietnamese + Cantones
Format: MKV
Videosize: 1280x720 HD 720p
Ghi Chú: Đã FULL BỘ...
Diễn viên:
Lý Tư Kỳ
Mã Quốc Minh
Dương Di
Trần Triển Bằng
Huỳnh Hạo Nhiên
Nguyễn Triệu Tường
Đường Thi Vinh
Trần Vũ Sâm
Chung Cảnh Huy
Trương Mỹ Ni
Lý Thành Xương
Lê Nặc Ý
Huỳnh Gia Lạc
Cao Quân Hiền
Tô Lệ Minh
Diệp Khải Nhân
Lương Du Vịnh
Trang Địch Sanh
Một Số Hình Ảnh :
Quan hệ nhân vật:

Nội dung:
Đại luật sư Lưu Tư Kiệt (Trần Triển Bằng đóng) là một người tham vọng và cầu toàn. Anh có thể không màng an nguy bản thân, sẵn sàng làm mọi cách để thắng được các vụ kiện, thậm chí là vi phạm hiệp ước hành nghề.
Bạn thân của Kiệt - Trác Thiếu Khiêm (Huỳnh Hạo Nhiên đóng) là ông chủ của một công ty luật danh tiếng. Tuy Khiêm là một luật sư có trình độ, nhưng thật khó tin là anh chưa từng có một kinh nghiệm tranh tụng trên tòa nào, cho đến khi nữ luật sư xinh đẹp và cương nghị Khang Chỉ Hân (Dương Di đóng) vào làm tại công ty luật của anh. Nhờ sự giúp đỡ của Kiệt và Hân, lần "xuất trận" đầu tiên của Khiêm trên tòa thành công ngoài mong đợi và được người trong giới hết lời khen ngợi.
Luật sư "ba phải" Vi Văn Hãn (Nguyễn Triệu Tường đóng) - bạn chí cốt của Kiệt và Khiêm - tuy hành nghề nhiều năm nhưng chỉ là một luật sư ăn may, không chút danh tiếng và vẫn phải lệ thuộc kinh tế vào gia đình. Rắc rối xảy đến khi Hãn phải đối mặt với một vụ kiện hóc búa mà anh không thể chỉ dựa vào vận may để giải quyết được...


Link Download 25 Tập DL: 31.85GB MKV
Folder Link :
http://www.filesonic.com/folder/8c16cfec573c47ae9

http://www.filesonic.com/file/JHN2VJp/[chapkiwi]Chan Tuong 01.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/DXMiBU2/[chapkiwi]Chan Tuong 01.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/boJXnwH/[chapkiwi]Chan Tuong 01.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/l90Iv81/[chapkiwi]Chan Tuong 01.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/tPHktJE/[chapkiwi]Chan Tuong 01.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/GjX5IZv/[chapkiwi]Chan Tuong 01.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/YDUoEWL/[chapkiwi]Chan Tuong 01.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/ZN2PZOO/[chapkiwi]Chan Tuong 01.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/NrMKsFq/[chapkiwi]Chan Tuong 02.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/DXMioTc/[chapkiwi]Chan Tuong 02.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/Rv8biNK/[chapkiwi]Chan Tuong 02.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/gf3UXZ2/[chapkiwi]Chan Tuong 02.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/u0yxMIS/[chapkiwi]Chan Tuong 02.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/dyYfmrz/[chapkiwi]Chan Tuong 02.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/l90Itjc/[chapkiwi]Chan Tuong 02.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/pZGdkD5/[chapkiwi]Chan Tuong 02.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/fY9SU5c/[chapkiwi]Chan Tuong 03.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/tPHkrR3/[chapkiwi]Chan Tuong 03.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/hjf9kei/[chapkiwi]Chan Tuong 03.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/JHN2PhL/[chapkiwi]Chan Tuong 03.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/VqcUWKp/[chapkiwi]Chan Tuong 03.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/nhgEQSK/[chapkiwi]Chan Tuong 03.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/NrMKsGS/[chapkiwi]Chan Tuong 03.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/GjX55jm/[chapkiwi]Chan Tuong 03.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/OHZGGW0/[chapkiwi]Chan Tuong 04.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/ZN2PPK4/[chapkiwi]Chan Tuong 04.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/gf3UUrz/[chapkiwi]Chan Tuong 04.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/boJXXNg/[chapkiwi]Chan Tuong 04.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/u0yxxJJ/[chapkiwi]Chan Tuong 04.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/LlF445n/[chapkiwi]Chan Tuong 04.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/l90IITr/[chapkiwi]Chan Tuong 04.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/HRdwXjP/[chapkiwi]Chan Tuong 04.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/U82hfxg/[chapkiwi]Chan Tuong 05.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/w6FbmtB/[chapkiwi]Chan Tuong 05.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/tPHkAY2/[chapkiwi]Chan Tuong 05.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/hjf9QdQ/[chapkiwi]Chan Tuong 05.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/PLsC3U9/[chapkiwi]Chan Tuong 05.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/XzaOESf/[chapkiwi]Chan Tuong 05.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/JHN2UfP/[chapkiwi]Chan Tuong 05.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/tPHkOOb/[chapkiwi]Chan Tuong 05.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/sy51QhH/[chapkiwi]Chan Tuong 06.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/hjf9K88/[chapkiwi]Chan Tuong 06.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/YDUoO9f/[chapkiwi]Chan Tuong 06.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/JHN2BlU/[chapkiwi]Chan Tuong 06.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/VqcUrnN/[chapkiwi]Chan Tuong 06.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/OHZG2yp/[chapkiwi]Chan Tuong 06.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/EBeA4gf/[chapkiwi]Chan Tuong 06.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/zQO9osA/[chapkiwi]Chan Tuong 06.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/FyUKqIs/[chapkiwi]Chan Tuong 07.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/gf3UuxC/[chapkiwi]Chan Tuong 07.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/oQ7RrMO/[chapkiwi]Chan Tuong 07.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/QN56Vu9/[chapkiwi]Chan Tuong 07.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/jCufyKe/[chapkiwi]Chan Tuong 07.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/Kk29QhA/[chapkiwi]Chan Tuong 07.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/WJaPGlj/[chapkiwi]Chan Tuong 07.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/oQ7RpHt/[chapkiwi]Chan Tuong 07.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/Kk2936B/[chapkiwi]Chan Tuong 08.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/WJaPFoK/[chapkiwi]Chan Tuong 08.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/e9H5tRl/[chapkiwi]Chan Tuong 08.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/kki3aYW/[chapkiwi]Chan Tuong 08.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/GjX5D5B/[chapkiwi]Chan Tuong 08.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/m4Tlm9m/[chapkiwi]Chan Tuong 08.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/ZN2Pk6F/[chapkiwi]Chan Tuong 08.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/oQ7Rpr0/[chapkiwi]Chan Tuong 08.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/AQsFqCH/[chapkiwi]Chan Tuong 09.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/gf3UduY/[chapkiwi]Chan Tuong 09.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/boJX9PU/[chapkiwi]Chan Tuong 09.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/jCufkkl/[chapkiwi]Chan Tuong 09.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/QN5622F/[chapkiwi]Chan Tuong 09.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/irxY9My/[chapkiwi]Chan Tuong 09.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/l90IVHH/[chapkiwi]Chan Tuong 09.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/S9Cah9y/[chapkiwi]Chan Tuong 09.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/Cewxbez/[chapkiwi]Chan Tuong 10.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/U82hO8p/[chapkiwi]Chan Tuong 10.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/e9H5t9u/[chapkiwi]Chan Tuong 10.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/sy51Ayn/[chapkiwi]Chan Tuong 10.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/x9zNj3O/[chapkiwi]Chan Tuong 10.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/w6FbNki/[chapkiwi]Chan Tuong 10.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/vZ1DkQW/[chapkiwi]Chan Tuong 10.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/kki3aMn/[chapkiwi]Chan Tuong 10.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/tPHkIGy/[chapkiwi]Chan Tuong 11.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/PLsChwc/[chapkiwi]Chan Tuong 11.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/YDUo9t0/[chapkiwi]Chan Tuong 11.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/XzaOgkl/[chapkiwi]Chan Tuong 11.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/yLF6mEY/[chapkiwi]Chan Tuong 11.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/qyj0Bol/[chapkiwi]Chan Tuong 11.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/kki3sC6/[chapkiwi]Chan Tuong 11.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/YDUouPj/[chapkiwi]Chan Tuong 11.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/hjf9yuN/[chapkiwi]Chan Tuong 13.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/XzaOb8g/[chapkiwi]Chan Tuong 13.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/JHN2lRh/[chapkiwi]Chan Tuong 13.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/VqcUn7l/[chapkiwi]Chan Tuong 13.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/aTWkgUK/[chapkiwi]Chan Tuong 13.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/FyUUKoF/chapkiwi_Chan Tuong 13.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/OHZGCHs/[chapkiwi]Chan Tuong 13.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/gf3UcQ9/[chapkiwi]Chan Tuong 13.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/m4Tld45/[chapkiwi]Chan Tuong 14.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/u0yyxK9/chapkiwi_Chan Tuong 14.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/Rv8b4uu/[chapkiwi]Chan Tuong 14.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/fY99SqL/chapkiwi_Chan Tuong 14.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/YDUUoBF/chapkiwi_Chan Tuong 14.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/NrMKXK8/[chapkiwi]Chan Tuong 14.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/hjff9xO/chapkiwi_Chan Tuong 14.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/FyUUKJa/chapkiwi_Chan Tuong 14.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/gfCxqK2/chapkiwi_Chan Tuong 15.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/u0VLJlS/chapkiwi_Chan Tuong 15.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/boYTNjz/chapkiwi_Chan Tuong 15.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/LlNnCRA/chapkiwi_Chan Tuong 15.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/irDnWmL/chapkiwi_Chan Tuong 15.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/l9LZbUc/chapkiwi_Chan Tuong 15.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/S9jz4u8/chapkiwi_Chan Tuong 15.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/CeKpA7O/chapkiwi_Chan Tuong 15.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/m4TTleI/chapkiwi_Chan Tuong 16.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/zQOO9Yt/chapkiwi_Chan Tuong 16.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/WJaaORq/chapkiwi_Chan Tuong 16.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/Kk22mzi/chapkiwi_Chan Tuong 16.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/tPHHA8g/chapkiwi_Chan Tuong 16.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/GjXX3kh/chapkiwi_Chan Tuong 16.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/kkiih5I/chapkiwi_Chan Tuong 16.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/zQOOvQX/chapkiwi_Chan Tuong 16.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/NrMMjNm/chapkiwi_Chan Tuong 17.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/w6FFmQQ/chapkiwi_Chan Tuong 17.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/pZGGm2T/chapkiwi_Chan Tuong 17.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/jCuukak/chapkiwi_Chan Tuong 17.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/boJJ9bz/chapkiwi_Chan Tuong 17.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/tPHHIy3/chapkiwi_Chan Tuong 17.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/YDUU957/chapkiwi_Chan Tuong 17.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/T7kk29E/chapkiwi_Chan Tuong 17.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/BXSSf8P/chapkiwi_Chan Tuong 18.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/kkiiaNp/chapkiwi_Chan Tuong 18.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/boJJ90N/chapkiwi_Chan Tuong 18.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/QN552Nu/chapkiwi_Chan Tuong 18.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/sy55AGn/chapkiwi_Chan Tuong 18.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/sy550bt/chapkiwi_Chan Tuong 18.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/hjffyqN/chapkiwi_Chan Tuong 18.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/m4TTdW5/chapkiwi_Chan Tuong 18.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/qyjj9yg/chapkiwi_Chan Tuong 19.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/nhgg1HD/chapkiwi_Chan Tuong 19.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/FyUUBfO/chapkiwi_Chan Tuong 19.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/dyYY1Iq/chapkiwi_Chan Tuong 19.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/S9CCWti/chapkiwi_Chan Tuong 19.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/jCuuKj5/chapkiwi_Chan Tuong 19.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/sy55YMl/chapkiwi_Chan Tuong 19.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/w6FF77y/chapkiwi_Chan Tuong 19.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/HRddBD7/chapkiwi_Chan Tuong 20.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/Xzaatpt/chapkiwi_Chan Tuong 20.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/u0yyLFv/chapkiwi_Chan Tuong 20.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/irxxn7c/chapkiwi_Chan Tuong 20.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/e9HHdEB/chapkiwi_Chan Tuong 20.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/QN55uEM/chapkiwi_Chan Tuong 20.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/LlFFn2w/chapkiwi_Chan Tuong 20.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/x9zzEVR/chapkiwi_Chan Tuong 20.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/irxx1SJ/chapkiwi_Chan Tuong 21.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/dyYYzve/chapkiwi_Chan Tuong 21.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/e9HHb32/chapkiwi_Chan Tuong 21.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/XzaahfP/chapkiwi_Chan Tuong 21.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/JHNNJcO/chapkiwi_Chan Tuong 21.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/boJJjEh/chapkiwi_Chan Tuong 21.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/Rv88lWS/chapkiwi_Chan Tuong 21.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/hjffJSu/chapkiwi_Chan Tuong 21.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/Vqccz9W/chapkiwi_Chan Tuong 22.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/YDUUFeb/chapkiwi_Chan Tuong 22.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/zQOO8WN/chapkiwi_Chan Tuong 22.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/DXMMnEx/chapkiwi_Chan Tuong 22.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/w6FFrVo/chapkiwi_Chan Tuong 22.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/qyjjNe2/chapkiwi_Chan Tuong 22.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/DXMMnKV/chapkiwi_Chan Tuong 22.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/l900dCo/chapkiwi_Chan Tuong 22.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/Kk22GZA/chapkiwi_Chan Tuong 23.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/M1ddY0W/chapkiwi_Chan Tuong 23.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/sy55KaB/chapkiwi_Chan Tuong 23.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/l900QgO/chapkiwi_Chan Tuong 23.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/U822Xd7/chapkiwi_Chan Tuong 23.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/x9zz8Ot/chapkiwi_Chan Tuong 23.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/vZ11lUk/chapkiwi_Chan Tuong 23.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/T7kkUEx/chapkiwi_Chan Tuong 23.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/PLssAQz/chapkiwi_Chan Tuong 24.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/aTWWqhs/chapkiwi_Chan Tuong 24.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/IDLLaMV/chapkiwi_Chan Tuong 24.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/GjXXT0q/chapkiwi_Chan Tuong 24.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/nhgg7il/chapkiwi_Chan Tuong 24.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/zQOOdOC/chapkiwi_Chan Tuong 24.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/YDUUyoL/chapkiwi_Chan Tuong 24.mkv.008
http://www.filesonic.com/file/aTWWnKs/chapkiwi_Chan Tuong 25.mkv.001
http://www.filesonic.com/file/T7kktOx/chapkiwi_Chan Tuong 25.mkv.002
http://www.filesonic.com/file/Rv88XMK/chapkiwi_Chan Tuong 25.mkv.003
http://www.filesonic.com/file/dyYYk1z/chapkiwi_Chan Tuong 25.mkv.004
http://www.filesonic.com/file/u0yy6iS/chapkiwi_Chan Tuong 25.mkv.005
http://www.filesonic.com/file/irxxQfL/chapkiwi_Chan Tuong 25.mkv.006
http://www.filesonic.com/file/fY99XRc/chapkiwi_Chan Tuong 25.mkv.007
http://www.filesonic.com/file/cmaa6Wy/chapkiwi_Chan Tuong 25.mkv.008

Enjoy , phim khá hay kéo thôi các bạn.