Trước khi bắt đầu bất cứ một dự án thiết kế logo nào, thì điều cần thiết và quan trọng đầu tiên là có được thông tin sơ bộ từ phía khách hàng của bạn. Điều này sẽ mở đường cho một dự án thành công, và trợ giúp trong việc xác định tầm nhìn của khách hàng và quan điểm của họ, qua đó xây dựng được một mối quan hệ lâu dài.

Một vài câu hỏi dưới đây sẽ giúp đỡ các nhà thiết kế có được một bản báo giá chính xác cho khách hàng, và cả những điều như thời hạn, cách sử dụng v..v


Các câu hỏi liên quan đến công ty.

1 - Bạn muốn mô tả dịch vụ? Sản phẩm của mình như thế nào?

2 - Mục tiêu dài hạn của công ty là gì?

3 - Tại sao bạn muốn có một logo (hay website) mới (nếu họ đã có cái đầu tiên) và mong muốn của họ của logo (website) mới là gì?

Click xem chi tiết: Thiết kế Logo và những câu hỏi liên quản