Ad xoá giúp mình tài khoản này ạ
http://www.yeucontrai.com/member.php?106772-hanhan2063