Thổi phù... phù....

Không biết giờ này còn má nào sống không hen, bê đê bóng gio1 bỏ đi hết cái động lạnh tanh... haizzz