Du học Anh được giảm 1,000 bảng (nếu có ielts 6.0) giảm 500 bảng (nếu có ielts 5.5) chỉ còn 6,000 bảng cho 1 năm thạc sĩ, 9,000 bảng cho 2 năm đại học được chia làm 6 lần đóng) hỗ trợ đón tại sân bay đem về nhà ở và tìm việc làm... Liên hệ gấp đăng kí chỗ nhé Công ty Du Học Du Lịch Tra Việt 42/75 Nguyễn Huệ Quận 1. Tel: 38.277.216 ...

Nếu không có bằng cấp tiếng anh thì sẽ được học miễn phí tiếng anh ở Maylaisia 1 năm, nhiều thông tin học bổng du học Mỹ, định cư Úc... Vui lòng liên hệ địa chỉ trên. Thanks !